Thursday, May 6, 2021
Trang chủ Tags Hun trùng gỗ

Tag: hun trùng gỗ

Hun trùng gỗ bằng thuốc (MB) hoặc bằng hơi nóng, sấy (HT) để đạt tiêu chuẩn quốc tế ISPM 15 xuất khẩu hàng hoá sang quốc gia thứ hai, áp dụng trên toàn cầu nếu bạn xuất khẩu.

Dịch vụ khử trùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM15

Khử trùng pallet gỗ thùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15

Khử trùng pallet(Certificate of fumigation pallets) Tiêu chuẩn khử trùng ISPM 15 Tiêu chuẩn quốc tế đối với việc xử lý pallet, vật chèn lót bằng...