Wednesday, September 28, 2022
Trang chủ Tags Hun trùng pallet gỗ

Tag: hun trùng pallet gỗ

Hun trùng pallet gỗ bằng phương pháp xông thuốc (MB) hoặc bằng sấy nhiệt (HT) theo tiêu chuẩn ISPM 15 để được xuất khẩu sang quốc gia khác như Úc, Mỹ, Nhật, Pháp, Châu Âu…

Hun trùng pallet gỗ

Khi nào cần khử trùng pallet gỗ?

Khử trùng pallet gỗ đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp bạn và cho cả cộng đồng để đảm bảo không bị lây...
Dịch vụ khử trùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM15

Khử trùng pallet gỗ thùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15

Khử trùng pallet(Certificate of fumigation pallets) Tiêu chuẩn khử trùng ISPM 15 Tiêu chuẩn quốc tế đối với việc xử lý pallet, vật chèn lót bằng...