Thursday, September 28, 2023
Trang chủ Tags Khử trùng gỗ

Tag: khử trùng gỗ

Khử trùng gỗ và các vật liệu bằng gỗ khi xuất khẩu theo công ước Quốc tế nhằm đạt tiêu chuẩn ISPM 15 để xuất khẩu sang một nước thứ hai. Áp dụng cho tất cả các quốc gia khi xuất khẩu.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật mới có hiệu lực từ 01/01/2015

Với các doanh nghiệp có sử dụng các sản phẩm từ gỗ như các pallet gỗ, thùng gỗ cũng thuộc những đối tượng áp...
Dịch vụ khử trùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM15

Khử trùng pallet gỗ thùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15

Khử trùng pallet(Certificate of fumigation pallets) Tiêu chuẩn khử trùng ISPM 15 Tiêu chuẩn quốc tế đối với việc xử lý pallet, vật chèn lót bằng...