Thursday, May 6, 2021
Trang chủ Tags Khử trùng pallet gỗ

Tag: khử trùng pallet gỗ

Khử trùng pallet gỗ để đạt tiêu chuẩn ispm 15 xuất khẩu đi các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Nhật, Châu Âu…

Dịch vụ khử trùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM15

Khử trùng pallet gỗ thùng gỗ theo tiêu chuẩn ISPM 15

Khử trùng pallet(Certificate of fumigation pallets) Tiêu chuẩn khử trùng ISPM 15 Tiêu chuẩn quốc tế đối với việc xử lý pallet, vật chèn lót bằng...