Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật mới có hiệu lực từ 01/01/2015

Với các doanh nghiệp có sử dụng các sản phẩm từ gỗ như các pallet gỗ, thùng gỗ cũng thuộc những đối tượng áp dụng của luật này.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013
Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013

Luật mới quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hoạt động và bảo vệ kiểm dịch thực vật và chính sách của nhà nước và những hành vi bị cấm trong việc bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Luật cũng quy định về trách nhiệm của lãnh đạo lâm trường, chủ rừng trong việc phát hiện sớm để ngăn ngừa sự lan rộng của sinh vật gây hại.

 

Link download:

 

(Pallet Viet News)