Thursday, April 9, 2020
Trang chủ Tags Màng chít quấn pallet

Tag: màng chít quấn pallet

Màng chít, màng PE

Màng PE – Màng chít quấn pallet

*Màng PE ( màng chít): Được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, lưu kho,...