Tuesday, March 31, 2020
Trang chủ Tags Màng nilon

Tag: màng nilon

Màng chít, màng PE

Màng PE – Màng chít quấn pallet

*Màng PE ( màng chít): Được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, lưu kho,...