Monday, March 20, 2023

Thùng gỗ

Sản xuất các loại thùng gỗ phục vụ đóng hàng lưu kho và vận chuyển và xuất khẩu. Thùng gỗ có thể được khử trùng theo tiêu chuẩn ISPM 15 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước Châu Á, châu Âu, Mỹ, Úc...

Không có bài viết để hiển thị